İdari Personel

Aydın ÇAT
Aydın ÇAT
Fakülte Sekreteri

aydin.cat@igdir.edu.tr

4010

Emine TÜRKELİ
Emine TÜRKELİ
Bilgisayar İşletmeni

emine.anliac@igdir.edu.tr

4013

Mehmet POLAT
Mehmet POLAT
Bilgisayar İşletmeni

mehmet.polat@igdir.edu.tr

4005