Tarihçe

Tarım Ekonomisi Bölümünün ve anabilim dallarının kurulması teklifi, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Tarım Ekonomisi bölümü Iğdır Ziraat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. 

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevine, Bölümün Kurucu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kasım Şahin’in görevden ayrılması üzerine 25.10.2016 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Yakup Erdal ERTÜRK atanmıştır.