Iğdır Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme ile biyometri ve genetik anabilim dallarından oluşmaktadır.

Amacımız; bölge ve ülke hayvancılığının sorun ve beklentilerine cevap verebilecek, bilimsel araştırma ve projeler yürüterek, katkı sağlamaktır. Gelişmiş ülkelerin bilgi standartlarını yakalamaya çalışan çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek ve iletişim becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Bununla birlikte hayvancılığa katkı sağlayacak ve yeni açılımlar getirebilecek yöresel, ulusal ve uluslararası projeler üretebilecek ve bu konuda liderlik yapabilecek altyapıya sahip bir bölüm oluşturmaktır.